ประกันภัยการทุจริตพนักงาน

ประกันภัยการทุจริตพนักงานเป็นประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองธุรกิจจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำทุจริตของพนักงานภายในบริษัท เช่น การประจำปลอมเอกสาร, การโกงเงิน, หรือการประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

จุดเด่นของประกันภัยการทุจริตพนักงาน:

   

   • ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ: ประกันภัยการทุจริตพนักงานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจในการดำเนินกิจการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

   • การคุ้มครองทางการเงิน: ประกันช่วยให้ธุรกิจมีการคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียทางการเงินเนื่องจากการทุจริตของพนักงาน

   • การคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย: ประกันช่วยคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ธุรกิจต้องเผชิญกับคดีความหรือการร้องเรียนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของพนักงาน

  ประกันภัยการทุจริตพนักงานเหมาะสำหรับ:

    

    • ธุรกิจใหญ่หรือธุรกิจมากกลาง: ซึ่งมีจำนวนพนักงานมากและการควบคุมกำลังคนที่ยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูงขึ้น

    • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง: เช่น ธุรกิจที่มีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญ, ธุรกิจที่มีการเงินอย่างมาก, หรือธุรกิจที่มีการต่อรองทางการค้ามาก

   คุ้มครองอะไรบ้าง:

     

     • ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย: ค่าใช้จ่ายในการต่อรองทางกฎหมายหรือค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่เกิดจากการทุจริตของพนักงาน

    • ค่าเสียหายทางการเงิน: ค่าเสียหายหรือความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นตามคำร้องเรียนหรือการสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงาน

    ประกันสำหรับธุรกิจ

    ประกันภัยการก่อสร้าง

    ประกันภัยการขนส่ง

    ประกันพนักงาน

    ประกันธุรกิจขนาดย่อม

    ประกันบ้านและทรัพย์สิน

    บริการที่เกี่ยวข้อง

    ติดต่อสอบถาม

    ประกันภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง​

    ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

    ประกันภัยการก่อสร้าง​

    ประกันภัยการขนส่ง​​

    ประกันพนักงาน​

    ประกันธุรกิจขนาดย่อม​

    ประกันทรัพย์สิน​

    บริการที่เกี่ยวข้อง​