ประกันธุรกิจ / Business Insurance

ประกันธุรกิจ เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้คุณมั่นใจและปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • ประกันคุ้มครองโรงงานและเครื่องจักร: ป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมไปถึงความเสียหายจากการโจรกรรม
  • ประกันกลุ่มสำหรับพนักงานและผู้บริหาร: ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้บริหาร
  • ประกันการก่อสร้างแบบ Construction All Risk: ครอบคลุมทุกรูปแบบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
  • ประกันการขนส่ง: คุ้มครองสินค้าของคุณให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่ง
  • ประกันทรัพย์สิน: ปกป้องทรัพย์สินของคุณจากความเสียหายต่างๆ
  • ความคุ้มครองที่ครอบคลุม: ออกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ
  • เบี้ยประกันที่คุ้มค่า: คำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรม
  • บริการที่สะดวกและรวดเร็ว: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและตอบคำถาม
  • เครือข่ายโรงพยาบาลและอู่ซ่อมที่กว้างขวาง: เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง