Work with us

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sale Coordinator & Personal Assistant

คุณสมบัติที่ต้องการ

– เพศหญิง-ชาย อายุ 22-26 ปี ถ้า Performance ดี 1 ปีปรับเป็นพนักงานปประจำ มีโบนัส ค่ารักษาพยาบาล มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ปวส./จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ขอแค่มีใจรักในการประสานงาน และเป็นคนละเอียดรอบคอบในเนื้องาน กล้าถามผู้บังคับบัญชา
-เป็นคนตรงต่อเวลา จริงใจ ซื่อสัตย์
-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมบ้างได้
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-ใส่ใจในรายละเอียด เป็นคนละเอียดรอบคอบ
-รับแรงกดดันและสถานการณ์ที่ยากลำบากได้
-ถ้าเป็นคนทำงานเร็วเรียนรู้ไวทำงานเร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งานด้าน Sales Coordinator งานประกันภัย
• บริหารจัดการข้อซักถามของลูกค้าเพื่อสนับสนุนทีมขาย (รายงานการจัดส่ง ใบเสนอราคา)
• จัดส่งกรมธรรม์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
• ติดตามใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
• ติดต่อลูกค้าสำหรับ requirement กรณีเร่งด่วน
• ตรวจสอบการติดต่อ email กลาง ของบริษัท
• ให้การสนับสนุนงานธุรการในฝ่ายการขาย
• ให้ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของพวกเขา
• สร้างรายงานการขายหรือลูกค้าอย่างเยี่ยมโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ MS Office (Excel, Word, Outlook)
• จัดทำรายงานต่างๆ รีพอร์ตต่างๆ
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสนอราคาและรายงานทั้งหมด
• ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมขายเพื่อสนับสนุนการขายทั้งหมด ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจ และจัดการหน้าที่ด้านการบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
• ติดตามความคืบหน้างานของทีมขายขององค์กรและประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในองค์กร
• รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสาร
• รับผิดชอบในการโต้ตอบ การรับ การประสานงาน การนัดหมาย และการทำงานแบบมืออาชีพ

หน้าที่งานด้าน Personal Assistant ด้านประกัน AIA
• ต่อบัตรตัวแทนให้กับทีมงานขาย
• รับสมัครตัวแทนใหม่เข้าหน่วยงาน
• จัดการเรื่องอบรมตัวแทนใหม่และเก่า
• ติดตามกรมธรรม์ต่ออายุของลูกค้าและแจ้งทีมงาน
• ติดตามงานเคลมและดำเนินเอกสาร
• จัดการเอกสาร support ลูกค้าและตัวแทน
• ทำการติดต่อลูกค้า จัดการส่งเอกสารและกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ พร้อมอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าล่าสุด
• ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือทีมงาน AIA
• เก็บข้อมูล AIA ที่มีความสำคัญให้ครบถ้วน
• ติดต่อผู้ประสานงาน AIA
• งานเพิ่มเติมจากผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน AIC 138 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120