ประกัน Corporate Risk Insurance (D&O)

Corporate Risk Insurance (D&O)
ประกัน Corporate Risk Insurance หรือที่รู้จักกันในชื่อ D&O Insurance (Directors and Officers Insurance) เป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้บริหารบริษัทหรือองค์กร เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของบริษัท ประกัน D&O มักจะคุ้มครองต่อค่าเสียหายทางกฎหมาย ค่าเสียหายที่เกิดจากคดีความ ค่าใช้จ่ายในการต่อรอง และค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ เป็นต้น
  • ความคุ้มครองต่อผู้บริหารและผู้ดำเนินกิจการ: ประกัน D&O ช่วยป้องกันและคุ้มครองผู้บริหารและผู้ดำเนินกิจการจากความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
  • การคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการต่อรอง: ประกัน D&O มักจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองทางกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรอง เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
  • ความคุ้มครองต่อการสืบสวนและคดีความ: ประกัน D&O ช่วยในการคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสืบสวนและคดีความที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
  • การป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ: ประกัน D&O ช่วยในการป้องกันและคุ้มครองผู้บริหารและผู้ดำเนินกิจการจากการก่ออาชญากรรมทางธุรกิจหรือการละเมิดกฎหมาย
  • ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง: ประกัน D&O มักจะมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจและการดำเนินธุรกิจได้

ประกัน Corporate Risk Insurance (D&O) เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ดำเนินกิจการในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่มีผู้บริหารหรือกรรมการที่ต้องตัดสินใจสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัทตัวยงหรือบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นบ้านหลัง

  • ความคุ้มครองต่อค่าเสียหายทางกฎหมาย: ประกัน D&O ช่วยป้องกันค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความที่ฟ้องร้องโดยบุคคลภายนอกหรือเจ้าของหุ้นในบริษัท เช่น คดีเรียกร้องการละเมิดหน้าที่ของผู้บริหารหรือกรรมการ
  • ความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการต่อรอง: ประกัน D&O ช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายในการต่อรองทางกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการต่อรองเพื่อลดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ
  • ความคุ้มครองต่อการสืบสวน: ประกัน D&O ช่วยในการคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรดำเนินงานอื่นๆ
  • ความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความ: ประกัน D&O ช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีความ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันตนเองในคดีความ
  • ความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและปรับปรุง: ประกัน D&O ช่วยในการคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและปรับปรุงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง