บริการการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund

บริการที่ครบถ้วนจบทุกการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สำหรับทุกองค์กร ให้การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายสำหรับทุกคน

บริหารกองทุนด้วยมืออาชีพ ออกแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะสม ดูแลทุกการทำงานทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการลาออกของพนักงาน การโยกย้ายสับเปลี่ยนกองทุน การสร้างกองทุนใหม่ๆ ด้วยมืออาชีพ

จัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ให้เหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานด้วยกองทุน ด้วยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่มีความมั่นคงสูงพร้อมกับบริการครบวงจรที่ให้บริการ

รายละเอียด

สำหรับบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund ให้กับพนักงานในบริษัทนั้น การสร้างกองทุนต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานอาจจะเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การบริหารกองทุนและบริหารเรื่องราวต่างๆระหว่างทางกลับเป็นเรื่องที่วุ่นวายกว่าเพราะการสับเปลี่ยนกองทุนไปมาของพนักงาน การลาออกและเข้าใหม่ของพนักงานและการดำเนินงานเอกสารต่างๆในแต่ละวัน

นอกจากนี้ การให้คำแนะนำและการเลือกและจัดตั้งกองทุนยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะบริการให้กับบริษัทต่างๆ ซึ่งการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นสามารถผสมทำหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ระยะสั้น, ตราสารหนี้, หุ้น, ตราสารทุน, ตราสารทุนต่างประเทศ, และแบบผสมที่เหมาะสมและสามารถเลือกผสมให้สอดคล้องกับความต้องการได้ในรูปแบบกองทุนเดี่ยวและกองทุนร่วม

ด้วยประสบการณ์ยาวนานของผู้จัดการกองทุนสำหรับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กรทุกรูปแบบพร้อมคำแนะนำตลอดระยะเวลาจะทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกๆการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) จะถูกดำเนินการและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

จุดเด่น

  • One Stop Service ให้บริการครบทุกขั้นตอน
  • เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นรายได้และหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานหลังจากเกษียณหรือย้ายงานไปที่อื่นและสะท้อนความมั่นคงและความเอาใจใส่ของนายจ้างต่อลูกจ้าง
  • ช่วยลดเวลาในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เป็นกองทุนที่นายจ้างและพนักงานสามารถร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานและผู้บริหารบริษัทมากที่สุด
  • สามารถจัดการปรับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยตัวเองตลอด ลดความยุ่งยากของทางบริษัทที่จะต้องทำเรื่องการจัดการย้ายกองที่ลงทุนไปมาพร้อมจัดการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
  • จัดการด้วยบริษัทชั้นนำในระดับสากลที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงมากมาตลอดกว่า 70 ปีในประเทศไทยโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ระดับ AAA จากฟิทช์เรทติ้งประเทศไทย
  • มีเครือข่ายและมุมมองการลงทุนระดับสากลพร้อมกับทีมงานมืออาชีพที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน
  • มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นสากลในการวิเคราะห์ วางแผน เลือกกองทุนต่างๆ และให้คำแนะนำได้ตลอด
  • การบริหารงานมีความโปร่งใส
  • ลดปัญหาข้อพิพาทแรงงานต่างๆและปัญหาการจัดการสวัสดิการของลูกจ้าง

ติดต่อ:   Siam Advice Firm (วางแผนและบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – Provident Fund)

บริการอื่นๆ