Siam Advice Firm โบรคเกอร์ประกันภัยครบวงจร

โบรคเกอร์ประกันภัยที่ดูแลคุณด้วยใจ ทำงานไวรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบประกันภัยทุกประเภท

Siam Advice Firm คือใคร?

Siam Advice Firm คือโบรคเกอร์ประกันภัยที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบประกันภัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการทั้งสำหรับธุรกิจและสำหรับบุคคล โดยจะวางแผนและออกแบบประกันภัยธุรกิจ ประกันโรงงาน ประกันเครื่องจักร ประกันการก่อสร้าง ประกันการขนส่ง ประกันไฟไหม้ ประกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานและธุรกิจเคมีพลาสติก ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันน้ำท่วม ประกันวิชาชีพแพทย์ ประกันวิชาชีพทันตแพทย์ ประกันวิชาชีพวิศวะกร ประกันวิชาชีพสถาปัตย์ ประกันวิชาชีพบัญชี ประกัน Product Liability Insurance
ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมากกว่า 10 ปี ในวงการประกันภัยทุกประเภท ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า Siam Advice Firm จะเลือกและให้คำแนะนำสิ่งที่ดีที่สุด

โบรคเกอร์ประกันภัยมีหน้าที่อะไร?

โบรคเกอร์ประกันภัยหรือโบรคเกอร์ที่เรียกกันสั้นๆนั้น หน้าที่หลักของโบรคเกอร์ก็คือ การเป็นตัวกลางและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ต้องการทำประกันภัย โดยการวิเคราะห์จากความต้องการโดยอ้างอิงจากภัยที่ต้องการความคุ้มครอง ภัยอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและธุรกิจ มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องการคุ้มครอง ในระยะเวลาเท่าใด และทางโบรคเกอร์และทีมงานจะทำการประเมินและออกแบบประกันภัยให้เหมาะสม โดยทำการเปรียบเทียบแบบกรมธรรม์ต่างๆให้จากบริษัทประกันภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าแผนความคุ้มครองนั้นจะตรงกับความต้องการพร้อมด้วยงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด

  • สามารถปรับเปลี่ยนและจัดแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล/บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง พร้อมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละส่วนเป็นอย่างดี
  • มี Strategic partner ที่พร้อมและมีชื่อเสียงระดับโลกและระดับประเทศ
  • เน้นการบริการที่ดีและให้คำแนะนำ
  • มีประสบการณ์การเงินมายาวนาน
  • มีความชำนาญในสินค้าประกันภัยธุรกิจครบทุกรูปแบบ
  • สามารถออกแบบแผนประกันภัยและแผนการเงินให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละรายได้เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและรูปแบบของแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • One stop service มีบริการครบวงจร
  • เป็น Partner กับสถานบันการเงินชั้นนำของโลกและของประเทศไทย อาทิเช่น กรุงเทพประกันภัย วิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย เมืองไทยประกันภัย แอลเอ็มจีประกันภัย (LMG) โตเกียวมารีนประกันภัย แอ็กซ่าประกันภัย เมืองไทยประกันภัย ไอโออิประกันภัย ประกันชีวิตเอไอเอ ประกันชีวิตไทยแอ็กซ่า บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ และบริษัทการเงินอื่นๆอีกมากมาย

บริษัทประกันภัยอะไรบ้างที่มี?

เนื่องจาก Siam Advice Firm เป็นโบรคเกอร์ประกันภัย จึงไม่ได้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่เป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยมากมายทั้งบริษัทชั้นนำของโลก และบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งแต่ละบริษัทประกันภัยนั้นก็มีความแตกต่างและความถนัดในแต่ละสินค้าประกันภัยกันออกไป ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทางทีมงานที่ปรึกษาประกันภัยจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดให้ละเอียดที่สุด เพื่อที่จะได้เลือกประกันภัยได้อย่างเหมาะสมที่สุด

โบรคเกอร์ประกันภัย ประกันภัยธุรกิจ ประกันโรงงาน ประกันเครื่องจักร ประกันการก่อสร้าง ประกันการขนส่ง ประกันไฟไหม้ ประกันอัคคีภัย ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันน้ำท่วม