ประกันการชำระเงินธุรกิจและบริการติดตามหนี้ในและต่างประเทศทั่วโลก

ประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อเมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญาซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงโดยประกันการชำระเงินธุรกิจและการค้าซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้หรือคู่ค้าไม่ชำระหนี้ (Credit Insurance) พร้อมบริการติดตามหนี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (Debt collection)

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

 • เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง: ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือล้มละลาย ลูกค้าจะได้รับการชดเชยค่าสินค้านั้น (ค่าสินไหมทดแทน)
 • เครื่องมือทางการตลาด: จูงใจลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าเดิม โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรน
 • เครื่องมือทางการเงิน: ลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคาร

รายละเอียด

ประกันการชำระเงินธุรกิจหรือประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อเมื่อถึงเวลากำหนดชำระเงินตามสัญญาซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นกรณี ผู้ซื้อล้มละลาย หรือว่า ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้ รวมถึงบริการติดตามหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่น

 • สามารถขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่ต้องห่วงเรื่องการไม่ชำระหนี้ของคู่ค้า
 • ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Letter of Credit (L/C)
 • ค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียว โดยเริ่มต้น ที่ 0.1% ของยอดขาย
 • สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางธนาคารในการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้กับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
 • สามารถบริหารความเสี่ยงในการรับเงินทางการค้า
 • มั่นใจได้ ด้วยพาร์ทเนอร์กับบริษัทประกันการชำระเงินธุรกิจระดับโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 85 ปี และมีออฟฟิตมากกว่า 160 ที่ทั่วโลกพร้อมกับลูกค้าที่เชื่อใจในบริการมากว่า100 ล้านบริษัททั่วโลก
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการอนุมัติประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการในอัตราที่สูง
 • รับผิดชอบความเสียหาย 100%
 • มีเครือข่ายในการประเมินความเสี่ยงและติดตามหนี้การค้าทั่วโลก พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในการประเมินและให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา
 • ใช้เวลาไม่นานในการประเมินและอนุมัติการประกัน (ไม่เกิน 2 อาทิตย์)

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการผิดการชำระหนี้การค้าจากกรณีผู้ซื้อล้มละลาย
 • คุ้มครองการผิดการชำระหนี้การค้าจากกรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้
 • คุ้มครองการผิดการชำระหนี้การค้าจากกรณีความเสี่ยงทางการเมือง
  • ความล่าช้าของการโอนเงินข้ามประเทศ (Transfer delay)
  • การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล (Government moratorium)
  • การปรับลดหนี้ (Discharge of debt)
  • สงครามจลาจล (War, civil war, rebellion)
  • ภัยพิบัติธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ

 • ธุรกิจที่มีการค้าขายโดยมีคู่ค้าที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้
 • ธุรกิจที่มีคู่ค้าใหญ่ๆโดยที่มียอดการซื้อขายเยอะสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการบริหารเงินสดหมุนเวียน
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยและอาจมีความเสี่ยงในการชำระหนี้จากผู้ซื้อ
 • ธุรกิจในไทยและธุรกิจที่มีการซื้อขายต่างประเทศทั่วโลก

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อทำใบเสนอราคา