ประกันรถแทรกเตอร์และรถการเกษตร

ประกันรถแทรคเตอร์
ประกันรถแทรกเตอร์และรถยนต์การเกษตร: คุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว

ประกันรถแทรกเตอร์และรถยนต์การเกษตร เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการ
 • ประกันชั้น 1: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร ทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลักขโมย รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • ประกันชั้น 2+: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • ประกันชั้น 3+: คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่สาม กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร
 • คุ้มครองความเสียหาย: ประกันจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร จากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลักขโมย รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล: ประกันจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้งานโดรน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • รับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม: ประกันจะคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน: ประกันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น บริการลากรถ บริการซ่อมแซมฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโดรน
 • เจ้าของรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร ที่ต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ และโดรน
 • เจ้าของรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร ที่ต้องการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เจ้าของรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร ที่ต้องการรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ประกันชั้น 1: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร ทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลักขโมย รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • ประกันชั้น 2+: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมไปถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • ประกันชั้น 3+: คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่สาม กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง