ประกันวัดและโบสถ์ครอบคลุมทุกภัย

ประกันวัดที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยสำหรับความคุ้มครองวัด, โบสถ์, และศาสนสถานทั่วประเทศ พร้อมความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภท อุ่นใจหากภัยอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ประกันวัด ประกันโบสถ์ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ช่วยปกป้องวัด โบสถ์ และศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ประกันภัยนี้จะช่วยคุ้มครองความเสียหายจากภัยต่างๆ ทั้งต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินภายใน และบุคคล

 • คุ้มครองครอบคลุม: ประกันภัยนี้คุ้มครองมากกว่าแค่ไฟไหม้ ยังคุ้มครองภัยธรรมชาติ โจรกรรม อุบัติเหตุ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ
 • ปรับแต่งความคุ้มครอง: เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของวัด เช่น
  • ความคุ้มครองอาคาร: เลือกวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าของอาคาร
  • ความคุ้มครองทรัพย์สิน: เลือกคุ้มครองเฉพาะพระพุทธรูป เครื่องรางของขลัง หรือคุ้มครองทรัพย์สินทั้งหมดภายในวัด
  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: เลือกคุ้มครองเฉพาะพระภิกษุ สามเณร หรือคุ้มครองบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในวัด
 • เบี้ยประกันภัย: คำนวณจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของอาคาร มูลค่าทรัพย์สิน ความเสี่ยงภัยในพื้นที่
 • สะดวก: จัดการง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • วัด: วัดทุกขนาด วัดราษฎร์ วัดหลวง
 • คณะกรรมการวัด: ผู้รับผิดชอบดูแลวัด
 • ผู้ดูแลศาสนสถาน: บุคคลที่ดูแลศาสนสถาน
 • ผู้มีจิตศรัทธา: ผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญ
 • ไฟไหม้
 • น้ำท่วม
 • โจรกรรม
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจากการทุจริต
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ลมพายุ ลูกเห็บ)

ประกันวัด ประกันโบสถ์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องศาสนสถาน ช่วยให้มั่นใจว่าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษา

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง