ประกันภัยธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจ

“เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน แต่ธุรกิจยังไปต่อได้ คุ้มครองธุรกิจวันนี้ด้วยประกันภัยธุรกิจ”

การประกันธุรกิจไม่ใช่เพียงการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจท่านทนทานต่อการเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้โดยรวดเร็ว การมีประกันธุรกิจที่เข้มแข็งและครอบคลุมสามารถช่วยลดความเสี่ยงและสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม การเลือกประกันธุรกิจที่เหมาะสมต้องพิจารณาความต้องการและรูปแบบของธุรกิจของคุณอย่างรอบคอบ จึงจะสามารถเลือกนโยบายที่ใช่ที่สุดเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณอย่างเต็มรูปแบบได้

ประกันภัยโรงงานครบวงจรมอบความคุ้มครองต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน ออฟฟิศ โกดัง รวมถึงสต๊อกสินค้า วัตถุดิบ และสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในธุรกิจ จากภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากธรรมชาติ โจรกรรม การทุจริตของพนักงาน ภัยจากไซเบอร์และธุรกิจออนไลน์ ภัยต่อบุคคลที่สาม และพนักงานในธุรกิจ รวมถึงภัยอื่นๆ

การประกันเครื่องจักรเป็นการคุ้มครองที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินงาน เนื่องจากเครื่องจักรมักมีค่าใช้จ่ายสูงและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต การติดตั้ง เคลื่อนย้าย และการใช้งานประจำอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทางการเงินแก่ธุรกิจได้

ประกันโกดังสินค้าและสินค้าที่สต๊อคเอาไว้ เป็นประเภทหนึ่งของประกันที่ให้ความคุ้มครองกับความเสียหายหรือสูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่เก็บรักษาในโกดังหรือคลังสินค้า โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากการชำรุด, การสูญหาย, การถูกขโมย, หรือเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโกดังหรือคลังสินค้าประกันโกดังและสต๊อกสินค้าหรือสต๊อกวัตถุดิบที่ถูกเก็บไว้ในโกดัง ด้วยประกันภัยครบวงจรสำหรับโกดังสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ สต๊อคสินค้า รถขนส่ง วัตถุดิบ โกดังและสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในธุรกิจ ชดเชยการหยุดชะงักของธุรกิจ และชดเชยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือเกิดกับบุคคลภายนอก คุ้มครองการผิดชำระหนี้สิน คุ้มครองการทุกจริตของพนักงาน คุ้มครองความประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดภัยและอุบัติเหตุต่างๆ คุ้มครองการขนส่ง คุ้มครองการผลิต คุ้มครองการใช้งานของสินค้า

การประกัน Product Liability Insurance เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือสินค้าที่สร้างความเสียหายหรือบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นๆ เนื่องจากข้อบกพร่องในสินค้าหรือความไม่ปลอดภัยของสินค้านั้น ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการผลิต, การออกแบบ, หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตหรือจากการประกาศโฆษณาที่ไม่ถูกต้องเป็นต้น

 

ประกัน Credit Insurance เป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการคุ้มครองธุรกิจหรือองค์กรต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบการให้เงินหรือสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยปกติจะเน้นไปที่การคุ้มครองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การล้มละลายของลูกค้าหรือการผิดนัดชำระเงิน

ประกัน Corporate Risk Insurance หรือที่รู้จักกันในชื่อ D&O Insurance (Directors and Officers Insurance) เป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้บริหารบริษัทหรือองค์กร เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของบริษัท ประกัน D&O มักจะคุ้มครองต่อค่าเสียหายทางกฎหมาย ค่าเสียหายที่เกิดจากคดีความ ค่าใช้จ่ายในการต่อรอง และค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ เป็นต้น

ประกันธุรกิจเสี่ยงภัยสำหรับอุตสาหกรรมเช่นกระดาษ พลาสติก ยางพารา และสารเคมี เป็นการประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองธุรกิจจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิตและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยมักจะครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย, สูญเสียจากการชำรุดของสินทรัพย์, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

 

ประกันภัยการทุจริตพนักงานเป็นประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองธุรกิจจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำทุจริตของพนักงานภายในบริษัท เช่น การประจำปลอมเอกสาร, การโกงเงิน, หรือการประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

ประกันภัยสินค้าและสต็อคสินค้าเป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกขนส่งหรือเก็บรักษาในคลังสินค้า ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าเหล่านั้น เช่น การสูญหาย, การเสียหาย, หรือการเสื่อมสภาพของสินค้า

ประกันรถ Forklift หรือ ประกันรถโฟล์คลิฟท์ เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานรถ Forklift โดยเฉพาะ ประกันจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองทั้งในด้าน:

 

ประกันรถแทรกเตอร์และรถยนต์การเกษตร เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแทรคเตอร์ รถยนต์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง และโดรนการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการ