ประกันงานก่อสร้าง (CAR Insurance)

ประกันก่อสร้างและประกันงานก่อสร้าง (Construction All Risk หรือ CAR Insurance)

ประกันก่อสร้างและประกันงานก่อสร้าง (Construction All Risk Insurance - CAR Insurance) เป็นประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้าง โดยปกครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์, และงานก่อสร้างทั้งหมดในช่วงการก่อสร้าง
 • ความครอบคลุมแบบศักยภาพ: ประกัน CAR มุ่งเน้นคุ้มครองทุกประเภทของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง เช่น การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ, การถูกกระทำโดยบุคคลภายนอก, ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการออกแบบ, และอุปสรรคอื่น ๆ
 • ความยืดหยุ่นในการปรับความคุ้มครอง: ประกัน CAR สามารถปรับปรุงเงื่อนไขการคุ้มครองตามความต้องการของโครงการได้ โดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของโครงการแต่ละราย
 • ความคุ้มครองทั่วถึง: ประกัน CAR มักครอบคลุมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์, งานช่าง, และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
 • ผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้าง: เพื่อคุ้มครองการลงทุนและรายได้ในโครงการก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง: เพื่อรับประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่งานก่อสร้างเสียหายหรือมีปัญหาในระหว่างดำเนินการ
 • งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง
 • สถานที่ที่เข้าไปก่อสร้าง หรือต่อเติม รื้อถอน เพื่อให้เป็นตามกฏเกณฑ์และระเบียบของสถานที่

สิ่งที่ประกันงานก่อสร้าง (CAR Insurance) มักจะครอบคลุมครอบคลาสการสินค้า อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างของทรัพย์สินหรือวัตถุที่อาจเอาประกันได้:

 • วัสดุก่อสร้าง: เช่น ซีเมนต์, กระเบื้อง, เหล็ก, ไม้, พลาสเตอร์, และวัสดุสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์: เช่น เครื่องตัด, เครื่องเจาะ, เครื่องบด, รถเข็น, รถกระบะ, และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ
 • อาคาร: อาจรวมถึงอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือสำเร็จแล้ว, สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม, หอพัก, และโครงการที่พัฒนา
 • อุปกรณ์สื่อสาร: เช่น โทรศัพท์, สายสื่อสาร, ระบบอินเตอร์คอม, และอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ
 • วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์: เช่น ผลิตภัณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์เช่น เหล็กเสริมคอนกรีต, ชิ้นส่วนเหล็ก, และวัสดุตกแต่ง
 • อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: เช่น ระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันการเข้าใจผิดของงานก่อสร้าง, และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่น ๆ
 • วัตถุสำนักงาน: เช่น คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์, และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไปที่ใช้ในการจัดการโครงการ
 • อุปกรณ์ในการให้บริการ: เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบระบายน้ำ, และระบบการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถาม

ประกันภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง​

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง​

ประกันภัยการขนส่ง​​

ประกันพนักงาน​

ประกันธุรกิจขนาดย่อม​

ประกันทรัพย์สิน​

บริการที่เกี่ยวข้อง​