ความคุ้มครองประกันการขนส่งทางทะเล

ประกันส่งออก ประกันขนส่ง ประกันภัยการขนส่ง ประกันภัยการส่งออก

ประกันการขนส่งทางทะเล คือชื่อเรียกโดยรวมของการขนส่งสินค้าต่างๆ ตั้งแต่การขนส่งสินค้าโดยทางเรือ ต่อเนื่องไปจนถึงการลำเลียงสินค้าเพื่อให้ไปถึงปลายทางด้วยทางบก หรือทางอากาศ แต่จะเรียกโดยรวมว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลนั่นเอง ซึ่งการขนส่งสินค้าทางทะเลนับเป็นการขนส่งสินค้าที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละจำนวนมาก ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งด้วยวิธีอื่นๆ อีกด้วย แต่การขนส่งสินค้าทางทะเลนี้ก็มีข้อจำกัดที่สร้างเงื่อนไขให้กับเจ้าของธุรกิจเช่นกัน เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรมีการทำประกันภัยขนส่งทางทะเลทุกครั้ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเอง

ประกันการขนส่งสินค้าทางทะเลคุ้มครองอะไรบ้าง

โดยหลักแล้วการทำประกันภัยทางทะเลจะครอบคลุมความคุ้มครองหลักๆ ดังต่อไปนี้

ภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน หรือไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมอย่างหนักจากทะเล มรสุม เรือจม เรือเกยตื้น ฯลฯ

ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ ภัยระเบิด หรือเพลิงไหม้ที่เกิดจากฟ้าผ่า หรือภัยที่เกิดจากการไฟลุกไม้ของสินค้าที่ทำปฏิกิริยาต่อกันจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้

ภัยจากการโจรกรรม โจรสลัด การปล้นหรือชิงทรัพย์ทางทะเล ที่เกิดจากการประทุษร้ายต่อคนและทรัพย์สินซึ่งได้กระทำขึ้นบนเรือในระหว่างการขนส่งสินค้า

การกระทำของคนบนเรือนั้นเอง ตั้งแต่ลูกเรือไปจนถึงนายเรือ ทั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งจงใจ หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม แต่หากเกิดจากการจงใจกลั่นแกล้งแล้ว ก็คงต้องดูเป็นรายกรมธรรม์ไปว่ากรมธรรม์นั้นๆ มีความคุ้มครองในเรื่องนี้ไว้ด้วยหรือไม่ เพราะหากในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุความคุ้มครองในข้อนี้ไว้ ผู้เอาประกันภัยก็ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนั่นเอง

ภัยอื่นๆ อาจเกิดจากภัยที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดได้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นภัยสงคราม การก่อจลาจล ซึ่งเป็นภัยที่อยู่นอกเหนือจากข้อต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งแน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อประกันเพิ่มความคุ้มครองเหล่านี้ต่างหากด้วย เพราะเป็นภัยพิเศษที่อยู่เหนือความคุ้มครองหลัก

จากที่กล่าวมาคือความคุ้มครองหลักๆ ของประกันการขนส่งทางทะเล ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปบ้าง ผู้เอาประกันจึงควรศึกษาถึงเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ แล้วจะได้ทราบว่าตนมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เพียงใด อีกทั้งยังเป็นการซื้อประกันภัยทางทะเลเพื่อให้เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ธุรกิจของตนควรจะมี ทั้งยังตอบโจทย์การขนส่งสินค้าทางทะเลของตนได้เหมาะสมที่สุดด้วย