บริการ

บริการประกันภัยด้านอื่นๆและบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการที่ปรึกษาประกันภัยและบริการนำเข้าส่งออก

“บริการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการที่ปรึกษาและผู้ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ”

เพิ่มความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณด้วยบริการที่ปรึกษาและวางแผนประกันภัย รวมถึงบริการนำเข้าส่งออกที่ครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง เราเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ เริ่มต้นวางแผนต่อวันนี้!

คุ้มครองรถบรรทุกของคุณด้วยนโยบายประกันที่ครอบคลุมทั้งความสูญเสียทางทรัพย์สินและความรับผิดชอบ ให้ความสบายใจในการขนส่งสินค้า รับประกันความเสียหายจากเหตุอุบัติเหตุหรือการสูญหาย เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยตลอดเส้นทาง​​

ประกันเครื่องจักรครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และการผลิต รวมถึงความเสียหายจากอัคคีภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้​​