ประกันอัคคีภัยบ้านและประกันคอนโด

ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันไฟไหม้บ้าน ประกันคอนโด ประกัน้ำท่วม
ประกันอัคคีภัยบ้านและประกันคอนโด เป็นประเภทหนึ่งของประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียม โดยที่จุดประสงค์หลักของประกันนี้คือการคุ้มครองสิ่งทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านหรือคอนโดในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือการเกิดควันของไฟ เป็นต้น
 • ความคุ้มครองครอบคลุม: ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดมีขอบเขตการคุ้มครองที่ครอบคลุมค่อนข้างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิ่งทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโด และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย
 • ความสะดวกสบายในการชำระเงิน: บริษัทประกันมักจะมีระบบชำระเงินที่สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น การชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการชำระผ่านเอเจนซี่
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน: บางบริษัทประกันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การส่งช่างมาซ่อมแซมหรือการช่วยเหลือการชั่งหรือสูญหายของทรัพย์สิน
 • การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์: บางบริษัทประกันมีระบบที่อนุญาตให้เอาสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์เดิมมาใช้กับบ้านหรือคอนโดใหม่ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันได้
 • เจ้าของบ้านหรือคอนโดมิเนียมทุกคนที่ต้องการความมั่นคงในการคุ้มครองสิ่งทรัพย์สินและความสงบสุขในการใช้ชีวิตที่บ้านหรือคอนโด
 • ผู้ที่มีความต้องการในการรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตนเองและต้องการความคุ้มครองที่เหมาะสม
 • การคุ้มครองทรัพย์สินในบ้านหรือคอนโด เช่น อุปกรณ์ในครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์
 • การคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การปล้น หรือการโจมตีจากคนร้าย
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหรือคอนโด เช่น การบ้านแตก หรือการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เยาว์หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
 • การคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการพักรักษาในที่โรงพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุในบ้านหรือคอนโด
 • การคุ้มครองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านหรือคอนโดจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความสูญเสียของน้ำ เช่น ระบบท่อทางน้ำรั่วซึมหรือระบบไฟฟ้าเสีย ทำให้เกิดความเสียหายกับคอนโดหรือบ้าน

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง