ประกันวิชาชีพทางการแพทย์

รายละเอียดประกันวิชาชีพแพทย์

ประกันวิชาชีพแพทย์ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดต่อบุคคลภายนอกตามความรับผิดตามที่กฏหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจและรวมถึงการเสียชีวิตของคนไข้ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดและด้วยเหตุผลอื่นๆ

จุดเด่นประกันวิชาชีพแพทย์:

 • คุ้มครองความเสียหายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
 • ครอบคลุมความคุ้มครองสำหรับการดำเนินคดีต่างๆ
 • สามารถติดต่อแจ้งเคลได้ตลอด 24 ชม 7 วันไม่มีวันหยุด และมีจุดบริการทั่วประเทศไทย สามารถแจ้งเคลมได้ตลอด ทุกวันเวลา
 • มีที่ปรึกษาประกันภัยให้ข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดประกันพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • เคลมง่าย และ เคลมเร็ว ด้วยขั้นตอนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ติดตามการเคลมและให้คำปรึกษาเรื่องการเคลมตลอด และรักษาผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยทุกคน
 • เปรียบเทียบจากบริษัทประกันชั้นนำเช่น ประกันวิชาชีพแพทย์กรุงเทพประกันภัย วิริยะประกันภัย เมืองไทยประกันภัย และบริษัทประกันภัยช้ำนำอื่นๆ

สาขาการแพทย์ที่สามารถทำได้:

 • อายุรแพทย์
 • จิตแพทย์
 • พยาธิแพทย์
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
 • จักษุแพทย์
 • ศัลยแพทย์
 • ทันตแพทย์
 • แพทย์สำหรับหู ตา คอ จมูก ปาก
 • รังสีแพทย์
 • แพทย์รังสีวิทยา
 • แพทย์ทางโลหิตวิทยา
 • แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • กุมารแพทย์
 • แพทย์ออโธปิดิกส์
 • วิสัญญีแพทย์
 • สูตินารีแพทย์
 • ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันวิชาชีพแพทย์

บริการอื่นๆ