ประกันวิชาชีพวิศวกร คุ้มครองความเสียหายตามกฏหมายต่อวิชาชีพและบุคคลภายนอก

ประกันวิชาชีพวิศวกร หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพวิศวกรรม เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองวิศวกรจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

 • คุ้มครองวิศวกรจากการถูกฟ้องร้อง: ในกรณีที่วิศวกรถูกฟ้องร้องจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ ประกันจะคุ้มครองค่าเสียหายที่วิศวกรต้องจ่ายให้แก่โจทก์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ: การมีประกันช่วยให้วิศวกรทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากการถูกฟ้องร้อง
 • รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพ: การมีประกันช่วยรักษาชื่อเสียงของวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรมโดยรวม
 • คุ้มครองวงเงินสูง: ประกันวิชาชีพวิศวกรสามารถคุ้มครองวงเงินสูงหลายสิบล้านบาท
 • คุ้มครองทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและภายใน: ประกันคุ้มครองทั้งความรับผิดต่อลูกค้า บุคคลภายนอก และความรับผิดต่อบุคคลภายในบริษัท
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี: ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: คุ้มครองค่าเสียหายที่วิศวกรต้องจ่ายให้แก่โจทก์ กรณีโจทก์ฟ้องร้องวิศวกรจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ เช่น การออกแบบโครงสร้างอาคารที่ผิดพลาด ส่งผลให้อาคารพังทลาย
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายใน: คุ้มครองค่าเสียหายที่วิศวกรต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี: คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิศวกรที่ประกอบอาชีพอิสระ: วิศวกรที่เปิดสำนักงานวิศวกรรมเองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • วิศวกรที่ทำงานในบริษัท: วิศวกรที่ทำงานในบริษัท ถึงแม้จะมีบริษัทคุ้มครอง แต่การมีประกันส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นคง
 • วิศวกรที่ทำงานในโครงการขนาดใหญ่: วิศวกรที่ทำงานในโครงการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

ประกันวิชาชีพวิศวกร เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้วิศวกรทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากการถูกฟ้องร้อง วิศวกรควรเลือกประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและวงเงินคุ้มครองที่เพียงพอ

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง