รายละเอียดประกันวิชาชีพทันตแพทย์

ประกันวิชาชีพทันตแพทย์ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดต่อบุคคลภายนอกตามความรับผิดตามที่กฏหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจและรวมถึงการเสียชีวิตของคนไข้ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดและด้วยเหตุผลอื่นๆ

จุดเด่นประกันวิชาชีพทันตแพทย์:

  • คุ้มครองความเสียหายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
  • ครอบคลุมความคุ้มครองสำหรับการดำเนินคดีต่างๆ
  • สามารถติดต่อแจ้งเคลได้ตลอด 24 ชม 7 วันไม่มีวันหยุด และมีจุดบริการทั่วประเทศไทย สามารถแจ้งเคลมได้ตลอด ทุกวันเวลา
  • มีที่ปรึกษาประกันภัยให้ข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดประกันพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
  • เคลมง่าย และ เคลมเร็ว ด้วยขั้นตอนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ติดตามการเคลมและให้คำปรึกษาเรื่องการเคลมตลอด และรักษาผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยทุกคน
  • เปรียบเทียบจากบริษัทประกันชั้นนำเช่น ประกันวิชาชีพทันตแพทย์กรุงเทพประกันภัย วิริยะประกันภัย เมืองไทยประกันภัย และบริษัทประกันภัยช้ำนำอื่นๆ

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันวิชาชีพทันตแพทย์

บริการอื่นๆ