ประกันวิชาชีพทนาย คุ้มครองความเสียหายตามกฏหมายต่อวิชาชีพและบุคคลภายนอก

ประกันวิชาชีพทนาย หรือที่เรียกว่า "ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพทนายความ" เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทนายความจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

 • คุ้มครองทนายความจากการถูกฟ้องร้อง:
  ในกรณีที่ทนายความถูกฟ้องร้องจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ ประกันจะคุ้มครองค่าเสียหายที่ทนายความต้องจ่ายให้แก่โจทก์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ:
  การมีประกันช่วยให้ทนายความทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากการถูกฟ้องร้อง
 • รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพ:
  การมีประกันช่วยรักษาชื่อเสียงของทนายความและวิชาชีพทนายความโดยรวม
 • คุ้มครองวงเงินสูง:
  ประกันวิชาชีพทนายสามารถคุ้มครองวงเงินสูงหลายสิบล้านบาท
 • คุ้มครองทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและภายใน:
  ประกันคุ้มครองทั้งความรับผิดต่อลูกความ บุคคลภายนอก และความรับผิดต่อบุคคลภายในสำนักงานทนายความ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี:
  ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก:
  คุ้มครองค่าเสียหายที่ทนายความต้องจ่ายให้แก่โจทก์ กรณีโจทก์ฟ้องร้องทนายความจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายใน:
  คุ้มครองค่าเสียหายที่ทนายความต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี:
  คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทนายความที่ประกอบอาชีพอิสระ:
  ทนายความที่เปิดสำนักงานทนายความเองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • ทนายความที่ทำงานในบริษัททนายความ:
  ทนายความที่ทำงานในบริษัททนายความ ถึงแม้จะมีบริษัทคุ้มครอง แต่การมีประกันส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นคง
 • นิติกร:
  นิติกรที่ให้คำปรึกษากฎหมายมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง