ประกันวิชาชีพการบัญชี คุ้มครองความเสียหายตามกฏหมายต่อวิชาชีพและบุคคลภายนอก

ประกันวิชาชีพการบัญชี หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพบัญชี เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

 • คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากการถูกฟ้องร้อง: ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกฟ้องร้องจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ ประกันจะคุ้มครองค่าเสียหายที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจ่ายให้แก่โจทก์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ: การมีประกันช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากการถูกฟ้องร้อง
 • รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพ: การมีประกันช่วยรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพบัญชีโดยรวม
 • คุ้มครองวงเงินสูง: ประกันวิชาชีพการบัญชีสามารถคุ้มครองวงเงินสูงหลายสิบล้านบาท
 • คุ้มครองทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและภายใน: ประกันคุ้มครองทั้งความรับผิดต่อลูกค้า บุคคลภายนอก และความรับผิดต่อบุคคลภายในบริษัท
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี: ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: คุ้มครองค่าเสียหายที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจ่ายให้แก่โจทก์ กรณีโจทก์ฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากการกระทำผิดพลาดหรือละเลยในวิชาชีพ เช่น การตรวจสอบบัญชีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายใน: คุ้มครองค่าเสียหายที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี: คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการว่าความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประกอบอาชีพอิสระ: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เปิดสำนักงานบัญชีเองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทำงานในบริษัท: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทำงานในบริษัท ถึงแม้จะมีบริษัทคุ้มครอง แต่การมีประกันส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นคง
 • นักบัญชี: นักบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีหรือให้คำปรึกษาด้านบัญชีมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง ประกันจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

ประกันวิชาชีพการบัญชี เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากการถูกฟ้องร้อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรเลือกประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและวงเงินคุ้มครองที่เพียงพอ

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง