ประกันรถโฟล์คลิฟ (Fork Lift)

ประกันรถ Forklift หรือ ประกันรถโฟล์คลิฟท์ เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานรถ Forklift โดยเฉพาะ ประกันจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองทั้งในด้าน:
 • ความเสียหายต่อตัวรถ Forklift: คุ้มครองกรณีรถ Forklift เกิดอุบัติเหตุ ชน ร่วง หรือ ไฟไหม้
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก: คุ้มครองกรณีรถ Forklift ไปทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก: คุ้มครองกรณีรถ Forklift ไปทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย

รถ Forklift เป็นเครื่องจักรที่มีราคาสูง การใช้งานรถ Forklift มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย หรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ ประกันรถ Forklift จึงมีความสำคัญ ดังนี้:

 • ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน: กรณีเกิดอุบัติเหตุ ประกันจะช่วยชดเชยค่าเสียหาย ช่วยให้ผู้เอาประกันไม่ต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก: กรณีรถ Forklift ไปทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ ประกันจะช่วยชดเชยค่าเสียหาย ช่วยให้ผู้เอาประกันไม่ต้องถูกฟ้องร้อง
 • สร้างความมั่นใจในการทำงาน: การมีประกัน ช่วยให้ผู้ใช้งานรถ Forklift ทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยง
 • คุ้มครองครอบคลุม: ประกันรถ Forklift คุ้มครองทั้งความเสียหายต่อตัวรถ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • เบี้ยประกันไม่แพง: เบี้ยประกันรถ Forklift ขึ้นอยู่กับรุ่น ปี และ การใช้งาน โดยทั่วไป เบี้ยประกันจะไม่แพงมาก
 • มีหลายบริษัทประกันให้เลือก: มีบริษัทประกันหลายแห่ง ที่ให้บริการประกันรถ Forklift ผู้เอาประกันสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกัน และ ความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจเลือก
 • เจ้าของรถ Forklift: เหมาะกับเจ้าของรถ Forklift ทุกประเภท ทั้งที่ใช้ในธุรกิจ หรือ ใช้ส่วนตัว
 • ผู้รับเหมา: เหมาะกับผู้รับเหมา ที่ใช้รถ Forklift ในงานก่อสร้าง
 • คลังสินค้า: เหมาะกับคลังสินค้า ที่ใช้รถ Forklift ในการขนถ่ายสินค้า

ประกันรถ Forklift เป็นประกันที่สำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และ สร้างความมั่นใจในการทำงาน เหมาะกับเจ้าของรถ Forklift ผู้รับเหมา และ คลังสินค้า

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง