ประกันรถขุด ประกันรถเจาะ ประกันรถก่อสร้าง ประกันรถตัก ประกันรถเครน ประกันรถเฮี๊ยบ ประกันรถแม็คโคร ประกันรถแบคโฮทุกประเภทสำหรับการก่อสร้าง

ประกันที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยสำหรับรถขุด รถตัก รถเครน รถเฮี๊ยบ รถแม็คโคร รถแบคโฮ รถหรืออุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างทุกชนิด โดยเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดพักงาน การติดตั้ง การเคลื่อนย้าย สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่ๆกำหนดหรือตามโครงการที่กำหนด

นอกจากครอบคลุมการความผิดพลาดจากการใช้งานแล้ว กรมธรรม์ประกันรถขุด รถตัก รถเครน รถเฮี๊ยบ รถแม็คโคร รถแบคโฮ รถสำหรับการก่อสร้างทุกประเภท ยังครอบคลุมภัยที่เกิดจากภัยที่ไม่คาดฝันและที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น ภัยจากธรรมชาติ เช่น ภัยจากน้ำท่วม ลมพายุ พายุหิมะ น้ำบ่าไหลหลาก การกระแทก ชนหรือถูกชน ล้มคว่ำ พลิกคว่ำ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด แผ่นดินถล่ม มีการถล่มของหิน หรือแม้แต่การลักทรัพย์และการโจรกรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยรายละเอียดของประกันภัยนั้นสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการและออกแบบให้สอดคล้องกับแต่ละโครงการก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ระยะสั้น ระยะยาว หรือเป็นกรมธรรม์รายปียาวต่อเนื่องได้ สามารถปรึกษากับที่ปรึกษาประกันภัยของ Siam Advice Firm เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ประกันรถสำหรับก่อสร้าง รถขุด รถเจาะ รถตัก รถแบคโฮ รถแม็คโคร รถเฮี๊ยบ เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ
 • วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบภายใน
 • เจ้าของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • อาคารสำนักงาน อาคารสูง ตึกพาณิชย์

ทรัพย์สินหรือวัตถุที่สามารถทำประกันได้

 • รถและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างทุกประเภท
 • รถขุดเจาะทุกประเภท
 • รถเครนทุกประเภท
 • รถบรรทุก รถสิบล้อทุกประเภท
 • รถตักทุกประเภท
 • รถเฮี๊ยบทุกประเภท
 • รถแบคโฮ รถแม็คโครทุกประเภท
 • รถอื่นๆสำหรับการก่อสร้างสามารถติดต่อสอบถามได้

จุดเด่นประกันรถก่อสร้าง รถขุด รถตัก

 • งานเดินได้ต่อเนื่องหากเกิดการเสียหาย หรือว่ามีเงินชดเชยสำหรับค่าเสียหายระหว่างรอดำเนินเรื่องการซ่อม ทำให้รายได้ไม่หยุดชะงัก สามารถนำเงินชดเชยไปเช่ารถหรืออุปกรณ์ก่อสร้างแบบระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาได้
 • เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากบริษัทประกันภัยช้ันนำ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
 • สามารถออกกรมธรรม์ได้ทันที พร้อมเริ่มงานก่อสร้างและตบแต่งสำหรับงานเร่งด่วนได้
 • คุ้มค่า คุ้มราคา
 • เคลมง่าย เคลมเร็ว
 • ให้คำปรึกษาและเลือกแบบที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้
 • ดูแลและช่วยเหลือเรื่องเคลมตลอดระยะเวลาสัญญากรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • งานก่อสร้าง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานโยกย้ายเครื่องจักรสิ่งก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
 • คุ้มครองความเสียหายของรถขุด รถเจาะ รถตัก รถเครน รถบรรทุก รถแบคโฮ รถแม็คโคร รถเฮี๊ยบ และอุปกรณ์การก่อสร้างทุกประเภท
 • งานสถาปัตยกรรมทุกประเภทหรือแล้วแต่ตกลง
 • งานติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ก่อสร้างภายในอาคารและนอกอาคาร
 • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถและอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและบุคคลที่ 3

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้างหรือตามแต่ตกลงในกรมธรรม์

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันรถและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง

บริการอื่นๆ