ประกันรถขุด ประกันรถก่อสร้าง ประกันรถตัก ประกันรถเครน ประกันรถเฮี๊ยบ ประกันรถแม็คโคร ประกันรถแบคโฮ

การประกันรถขุด ประกันรถก่อสร้าง ประกันรถตัก ประกันรถเครน ประกันรถเฮี๊ยบ ประกันรถแม็คโคร และประกันรถแบคโฮเป็นประเภทของประกันภัยที่เน้นการคุ้มครองสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและการขุดที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้งาน ซึ่งมักจะเป็นเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายได้มาก เพื่อคุ้มครองและลดความเสี่ยงทางการเงินของเจ้าของรถหรือผู้ใช้บริการ ดังนั้น ข้อดีและคุ้มครองของประกันภัยรถขุดและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
 • คุ้มครองทุกช่วงเวลา: ประกันภัยรถขุดและเครื่องจักรในงานก่อสร้างมักจะคุ้มครองตลอดจนถึงช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน เช่น ในช่วงเวลาที่รถหรือเครื่องจักรถูกเก็บรักษาหรือส่งซ่อมบำรุง ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถหรือผู้คุ้มครองได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา
 • คุ้มครองความเสียหาย: ประกันภัยนี้มักจะคุ้มครองต่อความเสียหายทั้งความเสียหายทางทรัพย์สินและบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำลายหรือทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 • คุ้มครองต่อความรับผิด: ประกันภัยนี้ช่วยในการคุ้มครองต่อความรับผิดทางกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือคนในพื้นที่เนื่องจากการใช้งานของรถขุดหรือเครื่องจักรในงานก่อสร้าง
 • การปรับตัวในกรณีฉุกเฉิน: บางบริษัทประกันภัยอาจมีการเสนอความคุ้มครองพิเศษในกรณีฉุกเฉิน เช่น การส่งช่างมาช่วยเหลือหรือการจัดหาบริการลูกค้าสำรองในกรณีที่รถหรือเครื่องจักรเสียหายในที่อันตรายหรือยากลำบากในการเข้าถึง
 • ความคุ้มครองแบบครอบคลุม: ประกันภัยรถขุดและเครื่องจักรในงานก่อสร้างมักมีการคุ้มครองแบบครอบคลุมที่เน้นความคุ้มครองสูงสุด รวมถึงค่าเสียหายทั้งส่วนตัวและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
 • คุ้มครองเครื่องมือเชียร์: ประกันภัยนี้มักจะคุ้มครองเครื่องมือเชียร์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วย เช่น บก. กระบอก และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขุด

การประกันรถขุด ประกันรถก่อสร้าง ประกันรถตัก ประกันรถเครน ประกันรถเฮี๊ยบ ประกันรถแม็คโคร และประกันรถแบคโฮเหมาะสำหรับผู้ถือครองเครื่องจักรในงานก่อสร้าง ผู้ใช้บริการทางก่อสร้าง ผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีความสนใจในการคุ้มครองรถขุดและเครื่องจักรในงานก่อสร้างอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ในการคุ้มครองทรัพย์สินและความรับผิดในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง

 1. เจ้าของรถหรือเจ้าของโครงการก่อสร้าง: ผู้ที่ถือครองรถขุดหรือเครื่องจักรในงานก่อสร้าง หรือผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างที่ต้องการความคุ้มครองที่แน่นอนสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน
 2. ผู้ใช้บริการในงานก่อสร้าง: บริษัทรับเหมางานก่อสร้างหรือผู้ใช้บริการที่เช่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและประสิทธิภาพของงาน
 3. ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักร: บริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายเครื่องจักรในงานก่อสร้าง ซึ่งอาจต้องให้ความคุ้มครองกับลูกค้าในกรณีเครื่องจักรเสียหายหรือมีปัญหาในการใช้งาน
 4. บริษัทประกันภัย: สำหรับบริษัทประกันภัยที่ต้องการให้บริการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีสิ่งแวดล้อมหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน: ความเสียหายหรือสูญเสียของรถขุดหรือเครื่องจักรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือการชนกัน
 • ความเสียหายต่อบุคคล: คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานรถขุดหรือเครื่องจักรในงานก่อสร้าง
 • ค่าเสียหายต่อบริหารจัดการภัย: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และการชดเชยความเสียหาย
 • ความคุ้มครองแบบครอบคลุม: ประกันภัยรถขุดและเครื่องจักรในงานก่อสร้างมักมีการคุ้มครองแบบครอบคลุมที่เน้นความคุ้มครองสูงสุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย รวมถึงค่าเสียหายทั้งส่วนตัวและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง