การประกันภัยทางทะเล และประกันขนส่งสินค้า การส่งออกนำเข้า (Marine & Cargo Insurance)

ประกันภัย Marine & Cargo
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้าหรือ Marine & Cargo Insurance เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสินค้าที่ถูกขนส่งผ่านทางทะเล และยังคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งด้วยวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการส่งออกและการนำเข้าสินค้าด้วย

การประกันภัยทางทะเลและประกันการขนส่งสินค้าการส่งออกและนำเข้าสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าเป็น สินค้าเกษตร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าการแพทย์ และอื่นๆโดยการขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ โดยการใช้เรือ รถบรรทุกขนส่ง รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางครอบคลุมและชดเชยค่าเสียหายจากภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจจำกัดความเสี่ยงและไม่เสียหาย

 1. คุ้มครองทั้งในและนอกประเทศ: ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้ามักคุ้มครองทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก
 2. ความคุ้มครองแบบครอบคลุม: ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้ามักมีการคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นตามสภาพการส่งขนส่งที่แตกต่างกัน เช่น การสูญหายเนื่องจากการชนกันระหว่างเรือ
 3. การปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง: ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนระดับความคุ้มครองตามความต้องการของการส่งของ และระดับความเสี่ยงที่พบได้ในแต่ละการขนส่ง
 4. ความคุ้มครองตามความต้องการ: ลูกค้าสามารถเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและการขนส่งของตน โดยการปรับแต่งเงื่อนไขและความคุ้มครองตามต้องการ

รูปแบบของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine & Cargo Insurance) มักจะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะและความต้องการของการขนส่ง โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบหลักๆ ได้แก่:

 • การประกันภัยตามสัญญาประเภท C (CIF): รูปแบบนี้คุ้มครองสินค้าตั้งแต่เวลาที่สินค้าออกจากสถานที่ผลิตหรือจุดส่งมอบถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุในสัญญา ประกันจะครอบคลุมความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการขนส่งโดยทางทะเล การประกันนี้มักจะถูกซื้อโดยผู้ซื้อสินค้าจากผู้ขายตามเงื่อนไข CIF หรือ Cost, Insurance, Freight ซึ่งผู้ขายจะรับผิดชอบการจัดหาประกันและค่าเบี้ยประกัน
 • การประกันภัยตามสัญญาประเภท F (FOB): ในรูปแบบนี้ ผู้ซื้อสินค้าจะต้องรับผิดชอบการจัดหาประกัน และเบี้ยประกันสำหรับสินค้าที่ถูกขนส่งโดยทางทะเล การประกันภัยในกรณีนี้มักจะเรียกว่า ประกันรูปแบบ FOB หรือ Free on Board
 • การประกันภัยประเภทไลอาบิลิตี้ (Lloyd’s of London): ประกันภัยจากไลอาบิลิตี้มักเป็นทางเลือกที่นิยมใช้สำหรับสินค้าที่มีความคุ้มครองที่กว้างขึ้น รวมถึงความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยทั่วไป และมักเน้นให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองตามความต้องการของลูกค้า
 • การประกันภัยเป็นระยะเวลา: ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้ามักมีรูปแบบการจัดหาประกันเป็นระยะเวลาที่กำหนด เช่น ประกันภัยสำหรับการขนส่งที่สัญญาณการค้าต่าง ๆ ระหว่างสินค้าและผู้ซื้อ

การเลือกประเภทของการประกันภัยจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความเสี่ยงของการขนส่งแต่ละครั้ง ซึ่งมีการประเมินความ

 • แบบจำกัดเวลา (Time Policy): ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด
 • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Vovage Policy) คุ้มครองตามรอบที่ส่ง ความคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อถึงจุดหมาย
 1. Sea Freight การขนส่งสินค้าผ่านทางน้ำโดยใช้เรือขนส่งประเภทต่างๆ
 2. Air Freight การขนส่งสินค้าผ่านทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์
 3. Truck การขนส่งทางบกโดยการใช้รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ
 4. Rail การขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟ
 5. Parcel Post การขนส่งสินค้า parcel ต่างๆ
 • เพราะสินค้ามีความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญเสียรายได้ในกรณีที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงสำหรับทุกๆการขนส่งสินค้า
 • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและคู่ค้า ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการร่วมทำธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลดความเสี่ยงภัยของสินค้าหรือทรัพย์สินในระหว่างการขนส่ง
 • สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกประเภท
 • สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศทุกประเภท
 • ภาหนะการขนส่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือขนส่ง
 • ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่โกดัง โรงงาน และจุดต่างๆตามที่กำหนดจนถึงปลายทางตามที่ตกลง
 • สามารถใช้ได้กับทุกเทอมการขนส่ง (CIF, CNF, FOB, CFR, และอื่นๆ)
 • คุ้มครองทุกภัย:
  • ความคุ้มครอง Clause A, Clause B, Clause C
  • ภัยจากอัคคีภัยและการระเบิด
  • เรือล่ม เรือเกยตื้น เรือชนกัน
  • ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกราง
  • การขนสินค้าระหว่างทางเพื่อหลบภัย
  • การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)
  • การทิ้งและโยนสินค้าลงทะเลขณะที่ประสบภัย
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย
  • ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
  • สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
  • สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงระหว่างขนส่งขึ้นหรือลงเรือหรือระหว่างถ่ายลำเรือ
  • สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเลหรือน้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำท่วมคลังสินค้า (ไม่รวมฝน)
  • เปียกน้ำฝน
  • การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
  • การปล้นโดยโจรสลัด
  • การลักขโมยอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
 • ผู้ส่งสินค้าที่ต้องการความมั่นใจในการขนส่งสินค้าของตนไปยังปลายทางต่าง ๆ โดยทางทะเลหรือวิธีการอื่น ๆ
 • ผู้ส่งสินค้าที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั่วไปและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความต้องการ
 • ผู้ส่งสินค้าที่มีความต้องการในการปรับเปลี่ยนระดับความคุ้มครองตามความเสี่ยงและสถานการณ์การขนส่งที่แตกต่างกัน

เสี่ยงและความต้องการจากลูกค้าเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลและการส่งออกนำเข้าให้แม่นยำและปลอดภัย

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง