ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการก่อสร้าง Construction All Risks

ประกันภัยการก่อสร้าง

“เพิ่มความมั่นใจในโครงการก่อสร้างของคุณด้วยประกันภัยการก่อสร้าง (Construction All Risk) จากเรา”

ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างคือความสำคัญ ดังนั้นเรามุ่งเน้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางก่อสร้าง การสูญเสียทรัพย์สิน หรือการเสี่ยงต่อค่าใช้จ่าย เรามอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ พร้อมกับการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณมั่นใจในการดำเนินโครงการของคุณอย่างมั่นใจและปลอดภัย!

ประกันคุ้มครองพนักงานก่อสร้าง เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองทางการเงินแก่พนักงานก่อสร้างและครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตระหว่างทำงาน โดยประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

ความมั่นใจในการก่อสร้างด้วยประกันงานก่อสร้าง (CAR Insurance) เสริมความเชื่อมั่นให้กับโครงการสร้างสรรค์ของคุณ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดคุ้ม เช่น ภัยธรรมชาติ การบุกรุก หรือความล่าช้าในการสร้าง ด้วยนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติของการก่อสร้าง ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน​​

การปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ของคุณได้อย่างมั่นใจด้วยประกันภัยการตบแต่งอาคารและสถานที่ คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลง หรือภัยธรรมชาติ ด้วยนโยบายที่ครอบคลุมทุกด้านของการตกแต่ง ช่วยให้สถานที่ของคุณมีความงามและปลอดภัยอย่างยั่งยืน​​

ปกป้องความเสี่ยงของธุรกิจของคุณด้วยประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยนโยบายที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและบุคคล เพื่อให้คุณมั่นใจและปกป้องธุรกิจของคุณในทุกสถานการณ์​​

ปกป้องรถขุดและรถก่อสร้างของคุณด้วยนโยบายประกันที่ครอบคลุมทั้งความสูญเสียทางทรัพย์สินและความรับผิดชอบ รับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความสูญเสีย หรือการประสานงานที่ผิดพลาด ช่วยให้รถขุดและรถก่อสร้างของคุณปลอดภัยและเชื่อถือได้ในงานก่อสร้าง