ประกันพนักงาน

ประกันพนักงาน

ประกันภัยสำหรับพนักงานและผู้บริหาร​

“เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทีมงานและผู้บริหารของคุณด้วยประกันกลุ่มพนักงานและผู้บริหารจากเรา”

เข้าใจว่าความสำคัญของการดูแลกันในทีมงาน และเรามุ่งเน้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมและคุ้มครองทุกคนในทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพ การบริหารจัดการความเครียด หรือการปกป้องทรัพย์สิน ด้วยนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณ ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการประกันกลุ่ม จุดเด่นของเราคือการสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการให้คำแนะนำที่เหมาะสม สนใจเริ่มต้นประกันกลุ่มพนักงานและผู้บริหารกับเราวันนี้เพื่อให้ทีมงานของคุณมีชีวิตที่มั่นคงและเป็นสุข!

ประกันกลุ่มผู้บริหาร (Executive Group Insurance) ช่วยปกป้องทีมผู้บริหารโดยคุ้มครองความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสูญเสียทางการเงินจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยนโยบายที่คุ้มครองทั้งทรัพย์สินและความรับผิดชอบ เพื่อให้คุณและทีมผู้บริหารมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานด้วย ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Employee Insurance) คุ้มครองความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจ็บป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลและการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยนโยบายที่คุ้มครองทั้งในด้านสุขภาพและเงิน

ประกันชีวิตและวิชาชีพของแพทย์ให้ความสบายใจและความมั่นใจ ด้วยนโยบายประกันวิชาชีพแพทย์ที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีศาล ค่าทดแทนการเสียรายได้ หรือค่ารักษาพยาบาล เพื่อช่วยปกป้องการประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างมั่นคง

ปกป้องชีวิตและอาชีพของทันตแพทย์ด้วย ประกันวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อความเชื่อมั่นและความสงบใจในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และค่าเสียหายจากคดีศาล เพื่อช่วยปกป้องความเป็นมืออาชีพของทันตแพทย์

ประกันวิชาชีพทนาย หรือที่เรียกว่า “ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพทนายความ” เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทนายความจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

ประกันวิชาชีพสถาปนิก หรือที่เรียกว่า “ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพสถาปนิก” เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสถาปนิกจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

ประกันวิชาชีพการบัญชี หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพบัญชี เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

ประกันวิชาชีพวิศวกร หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพวิศวกรรม เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองวิศวกรจากความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

เตรียมการเงินในอนาคตของพนักงานด้วย บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เสริมสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตที่มั่นคงและมั่นใจ ให้ผลตอบแทนที่สูงพร้อมกับการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ มาพร้อมกับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ครบวงจร