ประกันพนักงานก่อสร้าง

ประกันคุ้มครองพนักงานก่อสร้าง เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองทางการเงินแก่พนักงานก่อสร้างและครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตระหว่างทำงาน โดยประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน ประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ระบุ
 • คุ้มครองการเจ็บป่วย กรณีเจ็บป่วยระหว่างทำงาน ประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ระบุ
 • คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตระหว่างทำงาน ประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ระบุ
 • เบี้ยประกันไม่แพง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อปี
 • ทำประกันง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • มอบความคุ้มครองทางการเงินแก่พนักงานก่อสร้างและครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตระหว่างทำงาน
 • ช่วยให้พนักงานก่อสร้างทำงานได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าสินไหมทดแทน
 • ช่วยให้นายจ้างสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานก่อสร้างที่มีความสามารถไว้ได้

ประกันนี้เหมาะสำหรับพนักงานก่อสร้างทุกประเภท

 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างไม้
 • ช่างเหล็ก
 • ช่างปูน
 • ช่างไฟฟ้า
 • คนงานก่อสร้าง
 • พนักงานขับขี่รถบรรทุก
 • พนักงานขับขี่รถขุด
 • พนักงานขับขี่รถเครน

ประกันคุ้มครองพนักงานก่อสร้างเป็นประกันที่สำคัญสำหรับพนักงานก่อสร้างทุกคน ประกันนี้สามารถช่วยมอบความคุ้มครองทางการเงินแก่พนักงานก่อสร้างและครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตระหว่างทำงาน ช่วยให้พนักงานก่อสร้างทำงานได้อย่างสบายใจ และช่วยให้นายจ้างสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานก่อสร้างที่มีความสามารถไว้ได้

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง