ประกันกลุ่มผู้บริหาร (Executive Group Insurance)

 

ธุรกิจเดินต่อแม้เกิดภัย

ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทีมผู้บริหารจะมีความสำคัญมากๆต่อองค์กรทุกๆองค์กรสามารถทำให้องค์กรเติบโตและเดินหน้ากันได้  ความเจ็บป่วยจากสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ไม่เพียงแค่จะทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารงานในองค์กรแต่ยังเกิดค่าใช้จ่ายที่ทำให้กระทบกับธุรกิจด้วยโดยเฉพาะหากเป็นความเจ็บป่วยและสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงและโรคร้ายต่างๆ

ด้วยประกันกลุ่มผู้บริหาร (Executive Group Insurance) ที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายของผู้บริหารที่สำคัญทุกคนจากปัญหาสุขภาพ, โรคร้าย หรืออุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุด 80 ล้านบาทต่อปีและคุ้มครองการเจ็บป่วยมากถึง 20 ล้านบาทต่อครั้ง จะสามารถคุ้มครองผู้บริหารของบริษัททุกๆคนจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่างๆได้

 

รายละเอียดประกันกลุ่มผู้บริหาร

  • ประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคร้ายแรง, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, และค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองด้วยวงเงินสูงถึง 80 ล้านบาทต่อปี
  • คุ้มครองอาการเจ็บป่วยต่างๆถึง 20 ล้านบาทต่อครั้ง
  • รับประกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 65 ปี
  • สามารถต่อประกันกลุ่มผู้บริหารได้ถึงอายุ 90 ปี
  • สามารถเข้ารักษาโดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนสำหรับโรงพยาบาลในเครือ

 

ติดต่อเพื่อนำเสนอรายละเอียดประกันกลุ่มผู้บริหาร