บริการชิปปิ้ง นำเข้าและส่งออก (Import – Export)

จัดการเอกสาร เดินพิธีศุลกากรเพื่อความสะดวกสบายและแม่นยำที่มากกว่า 

บริการชิปปิ้ง จัดการเอกสารสำหรับสินค้านำเข้า ส่งออก พร้อมทั้งบริการเดินพิธีศุลกากร จัดการขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ พร้อมด้วยผู้ดูแลที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนรถยนต์ สินค้าเกษตร อาหารแช่แข็ง สินค้าเทคโนโลยี สินค้าเกี่ยวกับความสวยงามและสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาค ASEAN ทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีการนำเข้าสินค้าทางเรือและส่งออกต่อไปยังประเทศ ลาว กัมพูชา เมียนมา ด้วย

นอกจากนี้ในปัจจุบันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเป็น Function สำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องแยกออกมาเป็นการนำเข้าสินค้าผ่านทางรถยนต์ ทางเรือ แล้ว/หรือทางเครื่องบิน ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งในการขนส่งทางเรือสามารถแยกประเภทหลักออกได้เป็น 2 แบบ คือ เรือขนตู้ Container กับ เรือขนสินค้าเทกองที่เรียกว่า Bulk Carrier Vessel โดยสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อเรียบร้อยมักจะขนส่งโดยใส่ในตู้ Container แต่สินค้าบางชนิดอาจขนส่งโดยวิธีเทกอง เช่น ถ่านหิน เศษไม้สับ น้ำตาล เป็นต้น ส่วนใหญ่จะขนส่งผ่านท่าเรีอทางภาคตะวันออก

ดังนั้นบริการที่จะสนับสนุนกิจการของคู่ค้าในการนำเข้าและส่งออกได้ก็จะต้องเป็นบริการแบบครบวงจร ซึ่งมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการเดินพิธีศุลกากร จัดทำ Packing List แจ้งพิกัดอัตราภาษีศุลการบริการประกันภัยเพื่อบรรเทาความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า

บริการแบบ One Stop Service จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการบริการแบบ One Stop Service นี้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความชำนาญออกจากกัน โดยลูกค้าจะมีความชำนาญในเรื่องการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า ส่วนผู้ให้บริการก็มีความสามารถด้านการขนส่งสินค้านั้นให้ไปถึงปลายทางได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย จึงเชื่อว่าจะเป็นคู่ค้าที่เหมาะสมในการประสานงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจได้อย่างดี

  • บริการ One Stop Service
  • บริการเดินพิธีศุลกากร ที่เรียกว่า Custom Clearance
  • บริการเป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ Freight Forwarding
  • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ Domestic Transportation
  • บริการครบจบในที่เดียวด้วยบริการ One Stop Service
  • มีผู้ชำนาญที่สามารถช่วยให้บริการและให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการที่เป็นมืออาชีพและเป็นกันเอง

ดังที่ได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่า Siam Advice Firm เป็นผู้ให้บริการที่พร้อมสรรพในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อเติบโตไปด้วยกัน และยินดีให้บริการและแนะนำรายละเอียดและตอบข้อสงสัยทุกประการและทำแผนต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง