ประกันโรงงานคืออะไร?

หลายคนอาจจะเคยมีคำถามนี้ในหัวว่าประกันโรงงานคืออะไร จริงๆแล้วต้องบอกว่า ประกันโรงงานก็คือประกันสำหรับธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่โรงงานเท่านั้นที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้ แต่ยังสามารถรวมไปถึง เครื่องจักรสำหรับการผลิตต่างๆ การติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต การโยกย้ายเครื่องจักรต่างๆ การประกันไลน์การผลิต วัตถุดิบ โกดังสินค้า สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งไปยังลูกค้าหรือว่าส่วนอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากภัยไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้การทำประกันโรงงานในหลายๆกรณียังรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุต่อพนักงานและบุคคลที่ 3 ภายในโรงงานและการผลิตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมได้ถึงรถบรรทุก รถขนส่ง รถหัวลาก สินค้าขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังสามารถคุ้มครองภัยจากการทุจริตและฉ้อโกงของพนักงานได้ หากการฉ้อโกงนั้นทำให้เกิดความสูญเสียในธุรกิจและองค์กร

ภัยต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่สามารถมีความเสียหายในรูปแบบของตัวเงินที่จำเป็นต้องเสียทรัพย์เพื่อฟื้นฟูสินทรัพย์เหล่านี้ขึ้นมาใหม่ แต่ประกันโรงงานยังทำให้มั่นใจได้ว่าการต่อเนื่องทางธุรกิจจะไม่ถูกกระทบ การผลิตและธุรกิจจะยังดำเนินได้ต่อ เพราะหากในกรณีที่ไม่มีประกันโรงงานเอาไว้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจำเป็นต้องนำเงินทุนส่วนตัวหรือว่าการขายทรัพย์สินออกไปเพื่อนำเงินมาฟื้นฟูกิจการ และหากในกรณีที่แย่มาก อาจจะทำเป็นต้องขายธุรกิจทิ้งและทำให้ความฝันในการดำเนินธุรกิจต้องเสียหายและหายไป

การทำประกันโรงงานนั้นเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยเปรียบเสมือนกับการทำประกันรถยนต์ ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่ดีแล้ว ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเพียงปีละไม่มากเมื่อเทียกับมูลค่าสินทรัพย์หรือมูลค่ารถยนต์ในแต่ละปีก็จะทำให้เกิดความสบายใจได้หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันทำให้เราสามารถจัดการกับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องกันงบต่างๆเอาไว้เผื่อสำหรับเกิดเหตุขึ้นมาได้ ซึ่งประกันโรงงานนี้สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันหรือสามารถติดต่อสอบถามกับ Siam Advice Firm เพื่อขอรายละเอียดประกันโรงงานเอาไว้ได้ ทาง Siam Advice Firm ยินดีให้คำปรึกษาและนำเสนอรายละเอียดประกันโรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ