คำถามที่พบบ่อย

ถาม: โบรคเกอร์ประกันภัยมีหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบ: โบรคเกอร์ประกันภัยนั้นมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและออกแบบประกันให้กับลูกค้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ แต่ละบุคคล โดยจะเลือกเปรียบเทียบจากแบบประกันจากบริษัทประกันภัยต่างๆทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพื่อทำข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการความคุ้มครองให้มากที่สุด นอกจากการให้คำปรึกษา, เปรียบเทียบ, และออกแบบประกันแล้ว ทางโบรคเกอร์ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสำหรับการทำเคลม เพื่อให้เรื่องดำเนินได้เร็วและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ให้มากที่สุด

ถาม: การเลือกซื้อประกันจากโบรคเกอร์จะมีราคาที่สูงกว่าซื้อประกันจากบริษัทประกันโดยตรงหรือไม่

ตอบ: ทาง Siam Advice Firm ไม่ได้ทำการบวกส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้าไปในยังแบบกรมธรรม์ที่ได้รับมาจากบริษัทโดยตรง ทำให้ไม่มีส่วนต่างราคาที่แตกต่างกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างเรื่องราคาและรายละเอียดของบริษัทประกันแต่ละที่

ถาม: Siam Advice Firm มีประกันอะไรบ้าง

ตอบ: Siam Advice Firm มีประกันภัยทั้งสำหรับธุรกิจและบุคคลธรรมดา โดยที่ประกันสำหรับธุรกิจนั้นจะประกอบไปด้วย ประกันที่คุ้มครองธุรกิจ เครื่องจักรต่างๆ สินค้าในโกดัง การขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ประกัน Product Liability Insurance ที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้านั้นๆ และประกันภัยส่วนบุคคลเช่น ประกันวิชาชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตและทรัพย์สิน ประกันบ้านที่อยู่อาศัย และประกันเดินทาง รวมถึงประกันแบบพิเศษที่สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้แม้จะไม่มีอยู่ในตลาด

ถาม: สามารถเลือกแบบประกันหรือบริษัทประกันภัยได้หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าสามารถเลือกแบบประกันหรือบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยทาง Siam Advice Firm จะทำการวิเคราะห์และออกแบบประกันที่เหมาะสมเพื่อทำการเปรียบเทียบ แต่ในบางกรณีที่เป็นประกันภัยที่มีความซับซ้อนในการทำรายละเอียดประกันนั้น อาจจะมีบริษัทประกันภัยไม่กี่แห่งที่สามารถทำรายละเอียดนั้นๆได้ทำให้ในบางกรณีอาจจะมีตัวเลือกที่น้อยกว่าปกติ แต่ทาง Siam Advice Firm มีนโยบายให้ลูกค้าเลือกแบบประกันได้โดยความสมัครใจ

ถาม: ขั้นตอนการทำประกันกับ Siam Advice Firm มีอะไรบ้าง

ตอบ: เมื่อทางลูกค้าสนใจต้องการทำประกัน ทาง Siam Advice Firm จะขอข้อมูลที่จำเป็นในการออกข้อเสนอประกันภัยโดยที่ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอจะทำให้สามารถออกข้อเสนอที่เร็วและได้รายละเอียดของประกันที่ดีกว่าเนื่องจาก ข้อมูลที่จำเป็นเหล่านั้นสามารถช่วยบริษัทประกันภัยต่างๆให้วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถออกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้ และเพื่อให้ทางแบบประกันนั้นเริ่มต้นความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการสำหรับกรมธรรม์นั้นๆ และกรมธรรม์จะถูกจัดส่งให้ภายใน 3-5 วันทำการพร้อมทั้งจัดส่งกรมธรรม์ในรูปแบบ Electronic

ถาม: ทำไมประกันของทาง Siam Advice Firm ถึงมีราคาสูงกว่าประกันจากที่อื่น

ตอบ: ทาง Siam Advice Firm นำเสนอแบบประกันภัยในข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย สำหรับราคาที่แตกต่างกันนั้นเนื่องจาก ความแตกต่างในเรื่องของความคุ้มครอง ทุนประกัน บริการพิเศษจากบริษัทประกัน การดูแลจากบริษัทประกัน ความยากง่ายในการเคลมของแต่ละบริษัทประกันนั้นๆ ทำให้สิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันสำหรับราคาของแบบประกัน ทาง Siam Advice Firm เชื่อมั่นว่าการเลือกประกันภัยที่เหมาะสมและเลือกบริษัทประกันเหล่านั้นสามารถที่สามารถให้บริการหลังการขายที่ดี จะทำให้เกิดความคุ้มค่ากับการทำประกันภัยมากกว่า ประกันภัยที่เน้นไปยังความแตกต่างด้านราคาเพียงอย่างเดียว

ถาม: Siam Advice Firm แตกต่างและมีจุดเด่นจากโบรคเกอร์ประกันอื่นอย่างไร

ตอบ: Siam Advice Firm

  • มีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการด้านประกันภัยให้กับทั้งธุรกิจและบุคคล
  • นอกจากนี้ทาง Siam Advice Firm ยังชำนาญในเรื่องของประกันพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจระหว่างประเทศ แบบประกันที่พิเศษสามารถออกแบบขึ้นมาเพื่อแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากคปภถูกต้องและได้รับการอบรมความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติมทุกปีทำให้มีความรู้ความสามารถที่มากพอในการให้คำปรึกษาและออกแบบประกันให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • และการดูแลลูกค้าทั้งก่อนเริ่มความคุ้มครองไปจนครบเวลาตามกรมธรรม์ โดยให้ความดูแลช่วยเหลือการทำเรื่องเอกสารการเคลมต่างๆ รวมถึงทั้งการติดตามตลอดการเคลมเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลมและการดำเนินเรื่องต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดี

ถาม: จะสามารถไว้ใจ Siam Advice Firm ได้มากน้อยแค่ไหน

ตอบ: ทีมงาน Siam Advice Firm ทุกคนมีใบอนุญาตจากคปภพร้อมรับการอบรมความรู้เป็นอย่างดีและให้เน้นถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรงโดยนึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่สุด นอกจากนี้เอกสารต่างๆและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่ต่อภายนอกยกเว้นการนำไปใช้เพื่อทำการออกแบบประกันโดยจะนำส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางบริษัทประกันภัยเท่านั้น และทาง Siam Advice Firm นั้นไม่มีนโยบายการรับเงินค่าเบี้ยเพื่อเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานหรือของ Siam Advice Firm ทางเบี้ยประกันนั้นจะทำการชำระโดยตรงเข้าไปยังบริษัทประกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อมีการชำระเกิดขึ้น ค่าเบี้ยประกันต่างๆจะถูกส่งตรงไปยังบริษัทประกันโดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถสบายใจในความปลอดภัยทางการเงินได้