ทำความรู้จัก Product Liability Insurance

ทำความรู้จักกับ Product Liability Insurance
ทำความรู้จักกับ Product Liability Insurance

Product Liability Insurance หรือ ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายของผู้เอาประกันภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance โดยทั่วไปจะครอบคลุมความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายของผู้เอาประกันภัย ดังนี้

 • ความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนทรัพย์สิน
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

เหมาะกับใคร

Product Liability Insurance เหมาะกับผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค หรือผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้ เช่น

 • ผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล
 • ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค
 • ผู้ผลิตเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง
 • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการทางการแพทย์
 • ผู้ให้บริการท่องเที่ยว

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการมี Product Liability Insurance เช่น

 • กรณีผู้ผลิตรถยนต์ถูกฟ้องร้องเนื่องจากรถยนต์ที่ผลิตมีชิ้นส่วนชำรุดจนทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต
 • กรณีผู้ผลิตอาหารถูกฟ้องร้องเนื่องจากอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนจนทำให้ผู้บริโภคป่วย
 • กรณีผู้ให้บริการขนส่งถูกฟ้องร้องเนื่องจากสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ Product Liability Insurance

ในการเลือกซื้อ Product Liability Insurance ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย
 • มูลค่าของผลิตภัณฑ์
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • เบี้ยประกัน
 • นอกจากนี้ ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่ากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองที่เพียงพอต่อความต้องการ

สรุป

Product Liability Insurance เป็นการประกันภัยที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้ การประกันภัยนี้จะช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการจากค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจสูงถึงหลักล้านบาทหรือหลักสิบล้านบาทได้

ประกันความรับผิดชอบและประกันความรับผิดชอบต่อสินค้า (Product Liability Insurance)

รายละเอียดประกันความรับผิดชอบสินค้า (Product Liability Insurance)

ประกันภัยสำหรับธุรกิจที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากตัวสินค้า โดยที่สามารถเกิดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา และการนำไปใช้ หมดความกังวลกับสินค้าของที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลและทรัพย์สินต่างๆ ในขณะที่นำไปประกอบ ขนส่ง หรือนำไปใช้งานโดยผู้ใดก็ตาม

จุดเด่นประกันความรับผิดชอบสินค้า (Product Liability Insurance):

 • ประกันเดียวที่มีความคุ้มครองพร้อมทุกภัยให้กับทุกธุรกิจ หมดห่วงกับภัยที่อาจเกิดกับสินค้าและสร้างความเสียหายระหว่างการจัดเก็บ การนำไปใช้ ที่มีผลความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้ใช้สินค้า
 • ครอบคลุมความคุ้มครองทุกตลาดทั่วโลก พร้อมทั้งตลาดส่งออกหลักสินค้าจากประเทศไทย เช่น ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดญี่ปุ่น และอีกหลายๆประเทศ
 • ทำให้สินค้าทุกการส่งออกไปยังปลายทางถูกคุ้มครองหากสินค้านั้นๆสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้สินค้าหรือทรัพย์สินอื่นๆ
 • มั่นใจได้ ด้วยคุณภาพบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงมายาวนานทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, ทิพยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, หรือไทยศรีประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยระดับโลกทั้งจากฝั่งอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งออสเตรเลีย เช่น AXA ประกันภัย, LMG ประกันภัย, โตเกียวมารีนประกันภัย, ไอโออิประกันภัย, ACE ประกันภัย, QBE ประกันภัย เอไอเอประกันชีวิต, อลิอันซ์ประกันชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย
 • จ่ายเต็มวงเงินเต็มจำนวน ไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค
 • มีบริการ 24 ชม 7 วันไม่มีวันหยุด และมีจุดบริการทั่วประเทศไทย สามารถแจ้งเคลมได้ตลอด ทุกวันเวลา
 • มีที่ปรึกษาประกันภัยให้ข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดประกันพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • เคลมง่าย และ เคลมเร็ว ด้วยขั้นตอนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ติดตามการเคลมและให้คำปรึกษาเรื่องการเคลมตลอด และรักษาผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยทุกคน
 • ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างๆเอง พร้อมได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเช่นเดียวกับการติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

ความคุ้มครองจากประกันความรับผิดชอบสินค้า (Product Liability Insurance)

 • ความเสียหายที่เกิดกับกับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตเนื่องจากตัวสินค้า
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินเนื่องจากตัวสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีเมื่อเกิดคดีความเนื่องจากตัวสินค้า

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันความรับผิดชอบสินค้า (Product Liability Insurance)

บริการอื่นๆ